Foredrag

FOREDRAG

Jeg har i en årrække holdt foredrag, undervisningssessioner i mange forskellige kirkelige sammenhænge. Mine foredrag tager som regel afsæt i en eller flere af mine bøger. Foredragene kan skræddersys efter målgruppen og den ønskede tidsramme, og afvikles gerne i en interaktiv form, hvor deltagernes erfaringer inddrages.


Byens lykke - når kirken søger samfundets fælles bedste


Kristendommen i et postmoderne samfund i vesten er i fare for at blive reduceret til en privat lykkereligion og kirken til afdelingen for de særlige religiøse anliggender. Men hvordan undgår kirkelige fællesskaber at isolere sig fra samfundet eller havne i den anden grøft, hvor de assimilerer sig med det omgivende samfund?


Med et bibelhistorisk udgangspunkt i det israelitiske folks eksil i Babylon, rejser bogen en række refleksioner over kirkens ”kulturmandat” og kald til at bygge gode samfund, udleve sit kreative potentiale og bliver medskaber af kulturen og samfundet. Køb bogen her >>


BOG/FOREDRAGSTOUR 2022


28.08 kl. 10.30 Strandvejskirken, Humlebæk

03.09 kl. 10.00 Frimenigheden Broen, Vejle

25.09 kl. 10.30 Fårevejle Frimenighed

27.09 kl. 19.00 Ålborg Valgmenighed

05.10 kl. 12.30 Karlslunde Strandkirke

24.10 kl. 19.30 Horsens Frikirke

25.10 kl. 19.30 Odder Frimenighed

06.11 kl. 10.00 Amagerbro Frikirke

23.11 kl. 19.30 Birkebjergkirken, Næstved

07.12 kl. 19.00 Århus Valgmenighed

'Byens Lykke' - en relevant bog


”Byens lykke er en relevant og velskrevet bog, som maner til selvrefleksion. Den tegner et realistisk billede af virkeligheden for kirke-danmark, og sætter et spejl op foran os. Lige når jeg selv er blevet lidt for optaget af drift og gudstjenester, er den som et kærligt spark under bordet, fra en der vil mig det godt. Hvordan lykkes vi bedst med at være kirke midt i virkeligheden – og hvad vil det egentligt sige at være kirke? Forfatteren bruger billeder og eksempler som understreger at han er og har været dybt engageret i dansk kirkeliv på flere områder. Jeg håber bogen vil skabe grobund for samtaler, åbne muligheder og skærpe vores fokus på fortsat at være kirke lige der hvor vi er landet”.


Tomas Lindholm. Præst i Strandvejskirken, Humlebæk


'Byens Lykke' - en tiltrængt bog


”Dette er en tiltrængt debatbog om kirkens rolle i samfundet; en kærlig formaning til kirken om ikke at ende som et parallelsamfund. Svaret på kirkens marginalisering er ikke passiv overlevelse. Med forbillede i Jeremias’ budskab til israelitterne under deres eksil i Babylon skal kirken ”søge byens lykke”, dvs. tage del i samfundet og være fuldt til stede i kulturen med de kristne værdier. Kirkens eksil er en anledning til kreativ fornyelse af troen og dens forskellige udtryk, diakonalt, kulturelt, værdimæssigt. Læs bogen og bliv klogere på kirkens kontekst og kald til synlig tilstedeværelse i samfundet”


Morten Munch. Sognepræst i Værløse og Hareskov


'Byens Lykke' - en tankevækkende bog


”Byens lykke er en inspirerende bog om kirkens rolle i samfundet, som på en charmerende måde provokerer læseren til at genoverveje sin forståelse af kristendom. Bogen giver en bibelsk funderet, gennemreflekteret og samtidig let tilgængelig indføring i ”offentlighedsteologi”, der med stort udbytte kan læses af både lægfolk og teologer”.


Mogens S. Mogensen. Ph.d., konsulent og ekstern lektor


Andre foredrag

2. Fortællingen, der får alle andre fortællinger til at give mening


Et foredrag om den kristne grundfortælling, og om hvordan den kan hjælpe os med at forstå os selv og den verden vi lever i. Vi ser på hvordan vores identitet og selvforståelse formes af de fortællinger vi møder i hverdagen. Foredraget har referencer til både litteraturens og filmens verden samt aktuelle tv-serier.   


3. Bliv den du er - mennesker af karakter i et kompetence-samfund


I et samfund der spørger ”Hvad kan du”? bliver spørgsmålet: ”hvem er du”? 

endnu mere påtrængende. Men hvad forstås ved begrebet ”karakter”? og kan mennesket ved egen, andres eller Guds hjælp udvikle sin karakter?


4. Kristent lederskab i det 21. århundrede


I en tid hvor hylderne bugner med litteratur om ledelse, rejser det afgørende spørgsmål for en kristen leder sig: Hvad er det unikke i ved kristent lederskab?

Hvad vil det sige at lede som Jesus gjorde det?  Hvad betyder det at sige at være ledt af Jesus, lede som Jesus og lede til Jesus?5. Mentorskab - i teori og praksis


Mentorroller blomster frem i vores samfund og kirkelige verden, men hvad er det særlige det ”kristent mentorskab”? Hvordan mentorrelationer i kirken, på skoler og på institutioner hjælpe unge til at vokse til større menneskelig og åndelig modenhed duelige til at leve og tro.6. Gudsbilleder, selvbilleder og verdensbilleder


Alle mennesker har en mere eller mindre bevidst forståelse af hvem Gud er, og denne forståelse har stor betydning for, hvordan man ser på sig selv. Foredraget ser også på hvad et kristent verdensbillede er i mødet med andre livs- eller verdensopfattelser.Andre foredrag kan arrangeres. Honorar efter aftale.

Send en mail og få en pris.